Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

modpar.com.tr web sitesi olarak, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz:

  1. İletişim formu aracılığıyla topladığımız adınız, e-posta adresiniz gibi iletişim bilgileriniz; size geri bildirimde bulunmak, sorularınızı yanıtlamak ve taleplerinizi işlemek için kullanılır. Bu işlemin hukuki sebebi, işlemin size hizmet sunmak için gerekliliğidir.

  2. Sitemizi kullanımınızı analiz etmek amacıyla çerezler aracılığıyla toplanan veriler; Siteyi geliştirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek içindir. Bu işlemin hukuki sebebi, meşru menfaatimizdir.

Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerektiği sürece ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak saklanacaktır. Verilerinizin işlenme amacı ortadan kalktığında veya yasal bir zorunluluk olmadıkça verileriniz silinecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, işbirliği yaptığımız üçüncü kişilere aktarılabilir. Bu aktarımlar, hizmetlerin sağlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya sizin açık rızanız doğrultusunda olabilir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,

  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi taleplerinizin, aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Bu haklarınızı kullanmak için veri sorumlusu olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kimlik doğrulaması gerekebileceğinden, talebinizi yaparken kimlik belgesi gibi bilgilerinizi de paylaşmanız gerekebilir.

İletişim Bilgileri

M.Nesih Özmen Mh. Yüksek Sk. No:13 Merter / İSTANBUL